Thông tin về lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/02/2011 Lượt xem: 45

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG

Fax: 0511.3822864
Email: skhcn@danang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng phụ trách: Ông Nguyễn Bá Hòa
Tel: (0511) 3830214
Mobile: 09822439972
E-mail: hoanb@danang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Bà Trần Thị Thùy Dương
Tel: (0511) 3830214
Mobile: 0976.135.573
E-mail: duongskhcn@gmail.com, duongttt1@danang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Ông Lê Văn Thông
Tel: (0511) 3830214
Mobile: 0905.188.588
E-mail: levanthong317@gmail.com, thonglv@danang.gov.vn

Phụ trách kế toán: Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên

Tel: (0511) 3821466
Mobile: 0982.401.014
E-mail: tuyenntb@danang.gov.vn

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thục
Tel: (0511) 3830215
Mobile: 0983.090.135
E-mail: thuclt@danang.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Trưởng phòng: Ông Phạm Tiên Phong
Tel: (0511) 3887429
Mobile: 0905.100.713
E-mail: phongpt@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Đức Anh
Tel: (0511) 3887429
Mobile: 0908.835.853
E-mail: anhvd@danang.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trưởng phòng:
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Tel: (0511) 3889761
Mobile: 0905.002.244
E-mail: hantt@danang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
Tel: (0511) 3889761
Mobile: 0906567864
E-mail: thu220tt@yahoo.com, thunth11@danang.gov.vn


5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
Trưởng phòng: Ông Phạm Đình Quang
Tel: (0511) 3837205
Mobile: 0986.803.112
E-mail: phamdinhquangdn@gmail.com, quangpd@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đình Tuấn
Tel: (0511) 3837205
Mobile: 0903.553.557
E-mail: tuantd@danang.gov.vn

6. THANH TRA
Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Tel: (0511) 3823479
Mobile: 0989.078.047
E-mail: tuanna@danang.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Ông Đỗ Quế Lâm Hải
Tel: (0511) 3823479
Mobile: 0983959323
E-mail: haidql@danang.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

7. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Fax: (0511) 3638771
E-mail: dnatdc@dng.vnn.vn
Địa chỉ: KDC Đông Phước, Đường Cẩm Bắc 7, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Viết Nguyên
Tel: (0511) 3638567
Mobile: 0914.067.844
E-mail: nguyennv@danang.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Xuân
Tel: (0511) 3638779
Mobile: 0905.406.593
E-mail: xuannv@danang.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Ông Trương Chí Thịnh
Tel: (0511) 3638778
Mobile: 0914.414.243
E-mail: thinhtc@danang.gov.vn

9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Fax: (0511) 3892822
E-mail: stac@stac.com.vn
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Giám đốc Trung tâm: Bà Vũ Thị Bích Hậu
Tel: (0511) 3891095
Mobile: 0905.159.866
E-mail: hauvtb@danang.gov.vn

10. TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Fax: (0511) 3898133
E-mail: icosted@dng.vnn.vn
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Giám đốc Trung tâm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lụa
Tel: (0511) 2216395
Mobile: 0914.135.535
E-mail: luanth@danang.gov.vn
Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Ung Thu Hà
Tel: (0511) 3823490
Mobile: 0913.494.259
E-mail: haut@danang.gov.vn

11. TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Fax: (0511) 3892822
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Dương Hoàng Văn Bản
Tel: (0511) 3891095
Mobile: 0905.180.169
E-mail: bandhv@danang.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Văn Thọ
Tel: (0511) 3892823
Mobile: 0905.216.156
E-mail: tho.decc@yahoo.com, thopv@danang.gov.vn

12. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Đường Cẩm Bắc 7, KDC Đông Phước, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Viết Toàn
Tel: (0511) 3638770
Mobile: 0989.686.687
E-mail: toannv@danang.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Duy Tân
Tel: (0511) 3676356
Mobile: 0914414939
E-mail: duytan1980@yahoo.com.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập