Thanh tra đồ chơi trẻ em phục vụ Tết Trung Thu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/08/2011 Lượt xem: 9

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 58/KH-SKHCN ngày 8 tháng 3 năm 2011 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v Thực hiện nhiệm vụ trong tâm: “Làm tốt công tác kiểm tra đo lường chất lượng; có biện pháp quyết liệt trong xử lý các vi phạm về đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu”.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập