Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ - Thực trạng và giải pháp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/08/2011 Lượt xem: 8

Theo ông Huỳnh Phước – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, hiện doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đà Nẵng rất khó khăn về vốn và chuyển đổi công nghệ, nhất là tình hình hiện nay lãi suất ngân hàng lến đến 20-22% năm thì việc có chương trình hỗ trợ chuyển đổi công nghệ tăng sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập là việc hết sức cần thiết. Việc đề xuất quy định hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ với các hoạt động như đào tạo huấn luyện, hoạt động nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ và một số vấn đề liên quan đến khoa học sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ sẽ tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất như: điện, điện tử, tự động hóa; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp nông thôn , y dược, vật liệu mới, vật liệu composit, vật liệu nhẹ, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ...

Các doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ đổi mới công nghệ của thành phố bắt buộc phải đạt một số yêu cầu nhất định về nguồn lực cũng như tiềm năng phát triển để việc hỗ trợ đạt hiệu quả cao. Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ của thành phố sẽ tập trung vào các nội dung như: Đào tạo huấn luyện, hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, thông tin; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ...

Kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp được huy động từ nhiều nguồn của thành phố như kinh phí hoạt động khoa học công nghệ, Quỹ phát triển khoa học công nghệ và kinh phí từ các tổ chức, cá nhân khác. Theo đó, đối với các dự án nghiên cứu triển khai mức hỗ trợ khoảng 30 % dự án nhưng không quá 200 triệu đồng; Hỗ trợ 50 % kinh phí đánh giá công nghệ tại các doanh nghiệp, thẩm định và đánh giá công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp. Mặt khác thành phố cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh phí cho các hoạt động liên quan, hỗ trợ cho việc phát triển doanh nghiệp như kinh phí xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO14.000, ISO 22000...

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã đánh giá cao việc đề xuất thực hiện chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ, tuy nhiên có nhiều ý kiến đề nghị nên đơn giản thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và cần có các chế tài cụ thể chặt chẽ trong việc giải ngân buộc doanh nghiệp cam kết đạt hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích; xác định các tiêu chí ưu tiên cụ thể khi doanh nghiệp tham gia chương trình, mở rộng loại hình doanh nghiệp được hỗ trợ...

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu ý kiến, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định triển khai trong năm 2012. Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp sẽ là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, nhóm nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước và nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thêm tiềm lực mới trong công cuộc hội nhập quốc tế. .

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập