Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2008
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/05/2009 Lượt xem: 8

Trong năm 2008, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tốt các hoạt động như quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp và đời sống gắn với thực tiễn và hiệu quả, đặc biệt là việc đầu tư và đi vào hoạt động phòng nuôi cấy mô đã và đang khẳng định việc phát triển công nghệ sinh học sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sản xuất nông nghiệp và môi trường của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó các hoạt động khác như đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công tác thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tiêt kiệm năng lượng, công tác thông tin khoa học công nghệ… cũng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với kết quả đạt được trong năm 2008, tập thể sở Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành cho 01 đơn vị thuộc Sở, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố cho 01 cá nhân, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 08 cá nhân.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập