Hoạt động Khoa học Công nghệ của Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/11/2015 Lượt xem: 69

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo về kỹ thuật, công nghệ theo hướng ứng dụng nghề nghiệp nổi tiếng và uy tín tại thành phố Đà Nẵng từ trước năm 1975. Nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, trong Chiến lược của mình, trường đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên mọi lĩnh vực, trong đó nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo về kỹ thuật, công nghệ theo hướng ứng dụng nghề nghiệp nổi tiếng và uy tín tại thành phố Đà Nẵng từ trước năm 1975. Nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, trong Chiến lược của mình, trường đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên mọi lĩnh vực, trong đó nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN thuộc các cấp khác nhau, từ cấp nhà nước đến cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở. Các kết quả nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ KH&CN của Trường đã được chuyển giao và ứng dụng vào cuộc sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Là một trường đào tạo bậc cao đẳng, nhưng Trường Cao đằng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng luôn chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu, có những chính sách đẩy mạnh hoạt động KHCN trong đội ngũ cán bộ giảng dạy và sinh viên, nhờ đó Nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các giảng viên gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nghiên cứu, Trường đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực nhằm một mặt phát triển Nhà trường, mặt khác kết nối với cộng đồng xã hội và khoa học trong và ngoài nước, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển của miền Trung -Tây Nguyên nói riêng và của đất nước nói chung.

(Bích Hậu)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập