Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/03/2009 Lượt xem: 5

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu mà VNPT và Viettel đạt được trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) - viễn thông, hội nhập thành công, góp phần quan trọng phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong năm 2008 mặc dù có lúc lạm phát tăng cao nhưng VNPT và Viettel đã tích cực giảm giá các dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, thực hiện các chính sách xã hội...

Hai đơn vị này đã hình thành doanh nghiệp phù hợp cạnh tranh trong cơ chế thị trường, mở ra triển vọng đẩy mạnh CNTT, từng bước đưa nước ta trở thành cường quốc về lĩnh vực này. Thủ tướng nhấn mạnh VNPT và Viettel cần xem đây là lĩnh vực mũi nhọn để bứt phá, mở ra triển vọng phát triển kinh tế tri thức; xây dựng thành tập đoàn CNTT lớn trong khu vực và thế giới. Về kế hoạch phát triển của VNPT và Viettel thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu là phải đưa nước ta trở thành cường quốc về CNTT, do vậy 2 đơn vị cần cập nhật liên tục về công tác quản lý cũng như công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng chỉ đạo 2 đơn vị cần xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, từ đó có kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn về cán bộ, tài chính... Nhân dịp này, Thủ tướng đã đồng ý một số cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư, đấu thầu, tiền lương... của VNPT và Viettel.

(Theo thanhnien)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập