Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (theo Quyết định số 1580/QĐ-BKHCN)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/11/2015 Lượt xem: 52

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016, đề tài: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An". Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016:

Đề tài: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An".

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên. Thuyết minh của đề cương nghiên cứu theo biểu mẫu tại Phụ lục B1-2a-TMĐTCN Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong Thông tư nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015. (Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ).

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).

6. Các hỏi đáp thắc mắc về thủ tục xây dựng hồ sơ, các thông tin khác liên quan đến tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài trên xin liên hệ: Ông Trần Nam Bình, Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, điện thoại di động: 091.455.9928; Email: tnbinh@most.gov.vn.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2015 (thứ Sáu), hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2015.

Danh mục nhiệm vụ tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập