Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/01/2009 Lượt xem: 26

TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại diện Đảng uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã đến dự Hội nghị.

PGS. TS. Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009 của Viện. Báo cáo của Viện trưởng Vương Hữu Tấn đã nêu rõ 10 sự kiện và kết quả nổi bật của Viện trong năm 2008 như sau:

1. Tham gia tích cực và đóng góp có hiệu quả trong quá trình soạn thảo Luật Năng lượng nguyên tử, kết quả là Luật đã được Quốc hội thông qua ngày 3 tháng 6 năm 2008. Hoàn thành dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật NLNT và đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trong tháng 11/2008, đồng thời xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản dưới Luật khác từ năm 2009.

2. Đã hoàn thành các đề án trong Kế hoạch tổng thể được Bộ KH &CN phân công và hỗ trợ tích cực cho các bộ, ngành khác triển khai xây dựng các đề án trong Kế hoạch tổng thể cũng như các dự án đầu tư phát triển ứng dụng NLNT trong các bộ, ngành. Nhiều dự án đã được triển khai như dự án của Bệnh viện 108, Bệnh viện Kiên Giang, Bệnh viện Đà Nẵng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,.... Điều phối việc triển khai Kế hoạch tổng thể ở các bộ, ngành và định kỳ xây dựng báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể.

3. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các nhiệm vụ phục vụ chương trình điện hạt nhân quốc gia như tư vấn và thẩm định dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động thông tin khoa học và thông tin tuyền truyền về điện hạt nhân, đào tạo cán bộ cho Viện và các cơ quan liên quan về điện hạt nhân, đặc biệt là việc hình thành một cơ sở đào tạo chuyên ngành hạt nhân để làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho điện hạt nhân trong tương lai.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã đạt được những kết quả tốt thể hiện ở số lượng các công trình được công bố: 24 bài báo tạp chí quốc tế, 42 bài báo tạp chí trong nước, 12 báo cáo Hội nghị quốc tế và 5 báo cáo Hội nghị quốc gia. Số lượng các bài báo công bố trên tạp chí đều tăng so với năm 2007 cả về số tuyệt đối cũng như số tương đối tính trên mức đầu tư và trên số cán bộ nghiên cứu.

5. Hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển trong điều kiện nền kinh tế suy giảm và những sản phẩm truyền thống bị thu hẹp thị trường. Doanh thu của các đơn vị sự nghiệp khoa học vẫn đạt trên 80 tỷ đồng tương đương doanh thu của năm 2007, nhiều hơn so với kinh phí Nhà nước cấp cho Viện năm 2008 do Viện đã phát triển được các sản phẩm và dịch vụ mới như sản phẩm tiêu bản sai hình nhiễm sắc thể, sản phẩm Nano bạc và GamSorb. Công ty NEAD đạt doanh thu trên 109, 4 tỷ đồng, đóng thuế cho Nhà nước 6, 5 tỷ đồng (trung bình Công ty đóng thuế trên 80 triệu đồng /người /năm), lương trung bình cán bộ Công ty là 3, 2 triệu đồng. Các chỉ số trên của Công ty đều vượt mức năm 2007.

6. Đảm bảo vận hành an toàn và khai thác hiệu quả các thiết bị bức xạ và các thiết bị nghiên cứu lớn của Viện trong điều kiện kinh phí duy tu, bảo dưỡng còn nhiều khó khan như: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, các thiết bị chiếu xạ, dây chuyền sản xuất đồng vị phóng xạ, các thiết bị NDT công nghiệp, các thiết bị phân tích hạt nhân và liên quan.

7. Thực hiện chuyển đổi thành công 2 đơn vị trực thuộc theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nghị định 115 với kết quả là doanh thu hoạt động triển khai, thành tích nghiên cứu khoa học và đảm bảo đời sống cán bộ đều tăng. Trên cơ sở đó Viện đã tích cực dẩy mạnh tiến trình thực hiện đề án chuyển đổi cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn lại theo Nghị định 115. Năm 2008 về cơ bản tất cả các đề án chuyển đổi các đơn vị trực thuộc đã được hoàn thành.

8. Thực hiện xong về cơ bản việc kiện toàn hệ thống tổ chức cho các đơn vị sự nghiệp phục vụ nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo; bước đầu xây dựng các định hướng về nghiên cứu, đầu tư và đào tạo cán bộ theo quy hoạch về điện hạt nhân, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và ứng dụng bức xạ.

9. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, tạo được sự ủng hộ của các nước và các tổ chức quốc tế cho sự phát triển NLNT của Việt Nam, hỗ trợ tốt cho hoạt động nghiên cứu triển khai về NLNT, đặc biệt là về điện hạt nhân.

10. Công tác quản lý hoạt động của Viện và các đơn vị có nhiều cải tiến đổi mới với việc ban hành hệ thống các văn bản phục vụ quản lý của Viện và các đơn vị, đặc biệt là việc đưa tin học vào quản lý với việc duy trì hoạt động ổn định của Văn phòng điện tử đảm bảo công khai minh bạch thông tin và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.

TS. Lê Văn Hồng, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã thay mặt Lãnh đạo Viện báo cáo kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2008 của Viện. Kết quả bình xét thi đua năm 2008: Toàn Viện có 556 người được tặng danh hiệu lao động tiên tiến chiếm tỷ lệ 74,7% trong tổng số cán bộ, nhân viên. Toàn Viện có 90 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 4 người được đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2008. Về tập thể, có 1 Viện trực thuộc (Viện NCHN) được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và 2 đơn vị trực thuộc Viện (Viện NCHN và Trung tâm NC &TKCNBX) được đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng khen, 1 Viện trực thuộc (Viện CNXH) được đề nghị công nhận là tập thể lao động xuất sắc. 9 Phòng, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc các đơn vị được đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Đặc biệt năm nay Viện đã xét khen thưởng các tác giả của 24 công trình nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 5 công trình được khen thưởng ở mức A (5 triệu đồng/công trình), 4 công trình được khen thưởng ở mức B (3 triệu đồng/công trình) và 14 công trình được khen thưởng ở mức C (2 triệu đồng/công trình). Mức khen thưởng được đánh giá dựa trên các yếu tố về nội lực, uy tín của tạp chí quốc tế và kết quả làm việc theo nhóm nghiên cứu. Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân là đơn vị dẫn đầu về thành tích công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Hội nghị cũng đã nhất trí cao với phương hướng công tác năm 2009 gồm 15 nội dung do Ban Lãnh đạo Viện nêu ra. Căn cứ vào phương hướng công tác năm 2009, Viện trưởng sẽ cụ thể hoá bằng quyết định giao nhiệm vụ năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Viện.

Nhân dịp Hội nghị tổng kết, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan của Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Viện hoàn thành mọi nhiệm vụ trong năm qua. Viện trưởng cũng đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, góp phần vào thành tích chung của toàn Viện trong năm 2008.

Theo Viện NLNTVN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập