Cục ATBXHN tổng kết công tác năm 2008
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/01/2009 Lượt xem: 8

Trong báo cáo, Cục trưởng Cục ATBXHN, TS. Ngô Đặng Nhân đã khẳng định năm 2008 là năm thứ 3 liên tiếp Cục thực hiện bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, thể hiện ở tất cả các hoạt động của Cục.

Về công tác pháp chế, Cục đã tham gia hoàn thành dự án Luật NLNT; chuẩn bị trình 3 Nghị định; tích cực hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, trình ban hành 7 tiêu chuẩn kỹ thuật. Về thanh tra, Cục đã chuẩn hóa hoạt động thanh tra, thực hiện 117 cuộc thanh kiểm tra, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và kịp thời thực hiện các cuộc thanh kiểm tra đột xuất. Về công tác cấp phép, Cục đảm bảo không để tồn đọng hồ sơ, tạo điều kiện thuận tiện cho cơ sở và đã cấp 530 giấy phép. Công tác hợp tác quốc tế, vẫn luôn là mũi nhọn chủ đạo của Cục, đã tổ chức được 2 hội thảo khu vực, 4 hội thảo và 1 khóa tập huấn quốc gia; tổ chức cho 74 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài, học tập, tham quan khoa học; tiếp đón và làm việc với 32 đoàn chuyên gia nước ngoài; đẩy mạnh quan hệ với IAEA và các đối tác khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong kiểm soát hạt nhân, lần đầu tiên, Cục đã hoàn thiện bộ số liệu của Việt Nam về các địa điểm có vật liệu hạt nhân với số lượng nhỏ và đã đạt được thỏa thuận với IAEA về việc miễn trừ kiểm soát đối với vật liệu urani nghèo. Ngoài ra, Cục đã phối hợp với thanh tra IAEA thực hiện 2 đợt thanh tra hạt nhân tại các điểm có vật liệu hạt nhân với số lượng nhỏ và Lò nghiên cứu Đà Lạt, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam theo Hiệp định thanh sát. Về công tác đào tạo, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 65 khóa đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ cho khoảng 2.400 lượt nhân viên thuộc các cơ sở bức xạ. Bên cạnh các hoạt động trên, Cục còn tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin an toàn bức xạ trên website và đã bước đầu hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ khai thác phần mềm này để chuẩn bị cho công tác cấp phép trên mạng.

Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho ý kiến tại buổi tổng kết

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp thấy trên thực tế những thành tựu của Cục trong năm vừa qua, Thứ trưởng Lê Đình Tiến và các vị khách mời khác đã đánh giá rất cao những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cục. Thứ trưởng cho rằng Cục đã hoàn thành tốt công tác quản lý và phát triển nội lực một cách đúng hướng. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tế đặt ra, cụ thể là các yêu cầu được thể hiện trong Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, Luật Năng lượng nguyên tử và Kế hoạch xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân, Thứ trưởng yêu cầu Cục cần phải nhanh chóng xây dựng chiến lược hành động cho mình, bao quát cả công tác chuyên môn và tăng cường nhân lực.

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển nhân lực, các nhà khoa học dự họp đồng tình cho rằng đây là vấn đề cần đặt lên hàng đầu và lãnh đạo Cục cần tiếp tục quan tâm đào tạo phát triển lực lượng cán bộ cả về số lượng và chất lượng.

Kết thúc buổi tổng kết, Cục trưởng Ngô Đặng Nhân bày tỏ lời cảm ơn của Cục đối với các vị khách mời đã tới dự và đóng góp những ý kiến quý báu. Tiếp thu những ý kiến đóng góp, Cục trưởng Ngô Đặng Nhân khẳng định Cục sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2009 và tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ Cục theo một lộ trình thích hợp nhất.

HN - Cục ATBXHN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập