Dự báo tác động của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/12/2008 Lượt xem: 5

Một số ngành có lợi thế cạnh tranh có thêm điều kiện để phát triển, nâng cao vị thế và mở rộng quy mô trên thị trường trong nước và xuất khẩu và nhiều ngành phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập ngoại, thu hẹp sản xuất. Trước tình hình này, kinh tế thành phố Đà Nẵng cũng bị tác động đến cơ cấu các ngành, ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh. Để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Bá Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã nghiên cứu và đưa ra những kịch bản để xử lý các tình huống thông qua đề tài “dự báo tác động của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến cấu trúc kinh tế thành phố Đà Nẵng”.

Bằng cách sử dụng Bảng cân đối liên vùng (I-Omodel) và ma trận hạch toán xã hội(SAM) để hình thành mô hình cân bằng tổng thể (CGE model) nhóm nghiên cứu đã đánh giá các tác động cụ thể của việc gia nhập WTO đối với thành phố Đà Nẵng qua 04 chương như cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO, thực trạng kinh tế- xã hội, cấu trúc nền kinh tế thành phố Đà Nẵng… Qua mô phỏng nền kinh tế Việt Nam trước và sau khi nhập WTO và mô phỏng việc tác động của 3 kịch bản trong việc đầu tư với nguồn vốn lớn từ nước ngoài vào đầu tư của Đà Nẵng cho thấy những ngành mà Đà Nẵng có lợi thế phát triển cần ưu tiên đầu tư phát triển như thương mại, vận tải hàng hoá, bưu chính viễn thông, du lịch; khách sạn, nhà hàng; tài chính tín dụng, bảo hiểm, kinh doanh tài sản KH-CN, giáo dục,văn hoá, y tế, cứu trợ xã hội, chế biến thuỷ hải sản, cao su, plastic, xây dựng.

Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế và các định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng lớn của thành phố theo kịch bản là đầu tư vào 10 hoặc 7 ngành kinh tế mũi nhọn với việc thay đổi mạnh về công nghệ, đầu tư có tính đột phá cho các ngành này, đầu tư nâng cấp các doanh nghiệp theo hướng tinh chế nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển mạnh các dịch vụ cao cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đào tạo nghề, chất lượng đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập