Tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát chiếu xạ y tế
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/11/2008 Lượt xem: 9

Chương trình tập huấn do Cục ATBXHN đề xuất với IAEA trong khuôn khổ dự án hợp tác VIE-9/010. Tham dự lớp tập huấn có cán bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Trong hai ngày làm việc, chuyên gia IAEA đã trình bày với các cán bộ Việt Nam về một số nội dung liên quan đến kiểm soát chiếu xạ liều bệnh nhân trong chẩn đoán X-quang y tế, bao gồm giới hạn liều tương đương và hiệu dụng theo khuyến cáo mới của Ủy ban quốc tế về Bảo vệ chống bức xạ (ICRP), phần mềm mô phỏng Monte Carlo dùng cho đánh giá liều chiếu xạ bệnh nhân (PCXMC), các ước tính về độ rủi ro gây ung thư do liều chiếu xạ lên bệnh nhân và các nội dung khác. Ngoài ra chuyên gia IAEA cũng hướng dẫn các cán bộ Việt Nam làm một số bài tập thực hành về đánh giá độ rủi ro và liều của bệnh nhân, trong đó có sử dụng phần mềm PCXMC. Kết thúc đợt tập huấn, được sự đồng ý của IAEA, chuyên gia IAEA sẽ cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm PCXMC cho Cục ATBXHN.

Lớp tập huấn nói chung và việc chuyển giao bản quyền sử dụng PCXMC nói riêng có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý an toàn bức xạ ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt khi Cục ATBXHN đang dành quan tâm rất lớn cho việc thúc đẩy kiểm soát an toàn bức xạ trong hoạt động chẩn đoán bệnh bằng X-quang.

Theo www.varans.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập