Xét duyệt đề cương 04 đề tài do Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế xã hội
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/10/2008 Lượt xem: 2

Các đề tài này sẽ tập trung đi vào nghiên cứu tình hình thực tế của các dịch vụ hiện nay để đề ra định hướng, giải pháp phát triển các ngành này đạt hiệu quả cao nhất, góp phần chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế thành phố Đà Nẵng từ công nghiệp sản xuất sang công nghiệp dịch vụ phù hợp với việc phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố Môi trường vào năm 2020.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập