Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/10/2015 Lượt xem: 203

Ngày 04 tháng 11 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 140/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 theo file đính kèm.

Văn phòng Sở KH&CN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập