Nghiệm thu đề tài Biến đổi tâm lý – xã hội của ngưòi dân thành phố Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hoá
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/11/2007 Lượt xem: 2

Trong 10 năm qua, từ năm 1997 khi thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều sự đổi thay về bộ mặt của thành phố. Nhiều khu dân cư được xây dựng và chỉnh trang, người dân được hưởng lợi qua những chính sách đúng đắn và khả thi cao của chính quyền thành phố. Việc đô thị hoá đã làm cho tâm lý – xã hội của người dân có sự thay đổi nhất định, đặc biệt là trong xu hướng phát triển kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống đô thị như người dân đã có ý thức xây dựng một thành phố văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp của văn hoá truyền thống thông qua việc tích cực hưởng ứng các quy hoạch, xây dựng và chính trang thành phố theo hướng văn minh hiện đại, nhất là nhân dân đã có ý thức trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường sống của thành phố đảm bảo trong lành, sạch đẹp, bền vững và quan tâm, tập trung về giáo dục cho con cái.

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc giải toả di dời cũng làm ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ dân cư làm nông nghiệp, do mất đất sản xuất, không có trình độ, chuyên môn nên khó khăn trong cuộc sống. Qua khảo sát, điều tra cho thấy tính khả năng thích ứng trong cuộc sống của người dân có nhiều hạn chế, vẫn đang tồn tại tư tưởng muốn ổn định, thích làm trong khu vực nhà nước, không dám phiên lưu ngại mạo hiểm nên dẫn đến khả năng đáp ứng yêu cầu của các công việc mới gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Với những chủ trương chính sách giải toả công khai và minh bạch, thông qua việc di dời và chỉnh trang đô thị, đời sống của người dân trong những năm qua đã được nâng lên rõ rệt về kinh tế, trình độ văn hoá của nhân dân đã có bước phát triển đòi hỏi đời sống văn hoá tinh thần phải được đầu tư đúng mức và phải có nhiều loại hình phong phú để nâng cao tầm hiểu biết cho người dân.

Qua nghiên cứu thực tế về biến đổi tâm lý – xã hội của cư dân thành phố Đà Nẵng cho thấy một số dự báo về diễn biến tâm lý của người dân như:

- Việc đô thị hoá sẽ làm thay đổi tư tưởng của người dân về việc làm và tạo sự thích ứng cao đối với công việc nhất là giới trẻ, những nhóm ngành nghề dịch vụ, tuy vậy chính quyền thành phố cần có những chính sách phù hợp phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các loại hình dịch vụ, chợ cóc, xe ôm… để người nghèo, người không có chuyên môn có việc làm và thu nhập. Khi nền kinh tế phát triển, khu vực kinh tế tư nhân mạnh lên thì tư tưởng hậu công bạc tư sẽ giảm bớt. Mặt khác, do yêu cầu xã hội ngày càng đa dạng về loại hình làm việc và nhu cầu bản thân đòi hỏi ngày càng cao thì tâm lý người dân sẽ thay đổi, chỗ nào có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt thì sẽ thu hút được lao động.

Xã hội ngày càng phát triển, trình độ người dân ngày càng được nâng lên đòi hỏi chính quyền thành phố cần có những chính sách phù hợp để duy trì và thúc đẩy kinh tế văn hoá xã hội phát triển theo hướng bền vững như thực hiện an dân, công bằng xã hội, có những chính sách điều chỉnh kịp thời về kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, quản lý môi trường trong các thời kỳ để đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề hậu tái định cư, nhà ở, cơ sở hạ tầng, cơ hội việc làm… tạo sự công bằng trong đền bù giải toả, hoàn thiện hệ thống an ninh xã hội để nâng cao mức sống của nhóm bị thiệt thòi và dễ tổn thương, tạo thêm nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đẩy mạnh công tác xã hội hoá về văn hoá, đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân …

Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã xếp loại khá cho kết quả nghiên cứu đề tài.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập