Tập huấn “Khai thác thông tin sở hữu trí tuệ”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/10/2015 Lượt xem: 72

Trong nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ được xem là chìa khóa thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học có chất lượng, đưa khoa học phục vụ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong tình hình đó, việc trang bị cho các giảng viên, sinh viên kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng.

Trong nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ được xem là chìa khóa thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học có chất lượng, đưa khoa học phục vụ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong tình hình đó, việc trang bị cho các giảng viên, sinh viên kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng.

Với lý do đó, ngày 25/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Đại học Duy Tân Đà Nẵng tổ chức tập huấn "Khai thác thông tin sở hữu trí tuệ" cho gần 150 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên của Đại học Duy Tân. Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn là cán bộ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ và Ông Đặng Hữu Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.

Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, khai thác thông tin về sở hữu công nghiệp và quy trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Đây là những nội dung thiết thực và quan trọng đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu, tạo ra và bảo vệ kết quả nghiên cứu khoa học tại trường đại học.

Lớp tập huấn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự. Nhiều câu hỏi xung quanh việc bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ sáng chế, thời gian và thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, cách thức tra cứu dữ liệu sáng chế, … được đưa ra thảo luận rất sôi nổi.

Kết thúc lớp tập huấn, các cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân cũng đã được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật sở hữu trí tuệ và kỹ năng tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong thời gian đến.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập