Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/05/2007 Lượt xem: 14

Ông Huỳnh Phước – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thành phố chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm lực vốn có, và chưa có những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, chưa có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học được thương mại hoá. Cơ chế quản lý nghiên cứu khoa học tuy đã có cải tiến, đổi mới nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Việc triển khai ứng dụng còn nhiều bất cập và chưa đạt hiểu quả mong muốn. Thông qua Hội thảo các đại biểu đã tập trung các ý kiến về các mặt như đề xuất đề tài dự án, tư vấn, xét duyệt, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, triển khai nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, cơ chế khuyến khích khoa học và công nghệ…

Tại Hội thảo đa số đại biểu đều cho rằng để khoa học công nghệ thực sự góp phần phát triển kinh tế xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có cơ chế khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ thông qua nhiều hình thức khuyến khích đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ. Hàng năm nên tổ chức trao giải thưởng khoa học công nghệ cho sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị và ứng dụng tốt. Các đề tài khi nghiên cứu phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể, tập trung cho các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho các cơ quan ban ngành, hình thành và phát triển tam giác liên kết giữa doanh nghiệp - nhà nước và các cơ sở nghiên cứu khoa học…

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập