Xét duyệt đề cương đề tài giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật và ngành công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/05/2007 Lượt xem: 9

Theo đề cương, hiện nay nguồn nhân lực của Đà Nẵng có nhiều bất cập, lực lượng lao động qua đào tạo, có tay nghề cao, có tư duy, có tác phong công nghiệp còn thiếu nhiều. Đặc biệt khi nước ta tham gia vào tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thành viên APEC, tham gia AFTA thì rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư và sẽ đem đến cho Đà Nẵng nhiều cơ hội đầu tư và phát triển. Nếu như thực trạng đào tạo nguồn nhân lực như hiện nay thì chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai.

Đề tài tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực phục vụ trong các ngành kinh tế kỹ - thuật, đặc biệt là các ngành công nghệ cao của thành phố, từ đó đưa ra các dự báo và đề xuất các giải pháp tích cực, thiết thực và hiệu quả cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tốt để phục vụ kinh tế xã hội của thành phố như định hướng về cơ cấu ngành nghề, trình độ, số lượng, nội dung phương thức, loại hình đào tạo, định hướng địa chỉ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực…

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ đồng ý cho xây dựng khu công nghệ cao và hướng đến phát triển kinh tế biển thì việc đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế - kỹ thuật và công nghệ cao là vấn đề sức bức thiết.

Hội đồng xét duyệt yêu cầu Chủ nhiệm đề tài cần xác định và làm rõ các ngành kinh tế kỹ thuật và công nghệ cao thuộc lĩnh vực nào của thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu và đưa ra các giải pháp áp dụng từ nay đến năm 2020.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập