Đối thoại trực tiếp về Sở hữu trí tuệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/05/2007 Lượt xem: 4

Chủ đề của cuộc đối thoại năm nay theo thông điệp của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (World Intellectual Property Organization) là: "Sở hữu trí tuệ- khuyến khích sáng tạo". Mục đích của buổi đối thoại nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về luật sở hữu trí tuệ, hoạt động Sở hữu trí tuệ của thành phố, hoạt động khuyến khích sáng tạo ở các trường Đại học Đà Nẵng nói chung và Đại học Bách Khoa nói riêng trong những năm gần đây.

Trâm Anh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập