Cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/05/2007 Lượt xem: 7

Các đơn vị của Sở đã có những bản tham luận phù hợp đặc điểm hoạt động của đơn vị như đạo đức công vụ của người cán bộ công chức trong thời kỳ mới; dân chủ và kỷ cương trong đơn vị, năng động sáng tạo trong công việc và tinh thần cần kiệm liêm chính chí công vô tư trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã thảo luận về đạo đức của mỗi cán bộ trong thời kỳ mới thông qua các công việc được giao và kiểm điểm cá nhân cũng như tập thể theo tinh thần chỉ đạo của đợt học tập này.

Thông qua đợt học tập theo tư tưởng, đạo đức cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy rõ hơn nét đẹp trong tư tưởng và đạo đức của Người, đó là tấm gương để cán bộ công chức Sở noi theo và đem hết sức mình xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, đặc biệt là tập thể cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ nguyện phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức của Bác để ngành khoa học công nghệ thực sự trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập