Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo về nuôi cấy mô tế bào thực vật
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/03/2007 Lượt xem: 7

Nhằm tạo được nguồn nhân lực có trình độ vững vàng về công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ chuyên trách sẵn sàng bắt tay vào công việc khi Phòng nuôi cấy mô tế bào được xây dựng xong và đi vào hoạt động, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN đã cử tiếp 02 cán bộ đi học thêm tại Phân viện Sinh học Đà Lạt trong thời gian 02 tháng (tháng 03 và 04/2007). Đặc biệt trong đợt học này, Tiến sĩ “hoa” Dương Tấn Nhựt - Phân viện phó Phân viện Sinh học Đà Lạt là người trực tiếp hướng dẫn cho 02 cán bộ của Trung tâm.

Tới đây, Trung tâm sẽ cử thêm 02 cán bộ đi học tiếp về nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Viện Sinh học Hà Nội trong thời gian 02 tháng (tháng 04 và 05/2007), nhằm hoàn thiện các quy trình đã được học, mặt khác là tạo điều kiện cho cán bộ Trung tâm thường xuyên tiếp cận với công nghệ này trong phòng thí nghiệm để nâng cao tay nghề, trong thời gian chờ đợi Phòng nuôi cấy mô xây dựng xong và đi vào hoạt động.

Thúy Loan - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập