Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/03/2007 Lượt xem: 6

Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo hai đơn vị và đại diện của hơn 25 hội nông dân quận huyện, xã phường trên địa bàn Thành phố.

Hơn một năm triển khai, Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển giao các mô hình sản xuất, triển khai các đề tài, dự án phục vụ nông lâm ngư nghiệp.

Tại Hội nghị, các hội viên hội nông dân đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất yêu cầu của địa phương mình nhằm góp phần thực hiện Chương trình đạt kết quả thiết thực.

Ông Huỳnh Phước - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu: “mục tiêu cuối cùng của Chương trình là nâng cao thu nhập, chất lượng và môi trường sống cho bà con nông dân”. Để Chương trình đạt kết quả tốt trong thời gian tới, ông Huỳnh Phước kết luận:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT.

- Chú trọng tập huấn kiểu “cầm tay chỉ việc” cho bà con nông dân.

- Yêu cầu các hội nông dân nhân rộng các mô hình đã triển khai thí điểm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp với Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Thương mại nhằm giúp bà con nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đình Tuấn

Toàn văn Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chương trình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập