Phải dự toán ngân sách mua bản quyền phần mềm
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2007 Lượt xem: 4

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước từ cấp bộ xuống cấp tỉnh, thành phải dự toán ngân sách hằng năm về việc mua bản quyền chương trình máy tính cho các đơn vị trực thuộc; có kế hoạch từng bước xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp tại các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Yêu cầu sử dụng phần mềm hợp pháp, kiểm tra và đấu tranh chống việc sử dụng bất hợp pháp các phần mềm máy tính sẽ được tăng cường trong thời gian tới.

(Theo tuoitre.com.vn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập