Nghiệm thu dự án xây dựng hệ thống thông tin điện tử phục vụ quản lý môi trường
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/02/2007 Lượt xem: 7

Qua hơn một năm thực hiện, Ban Chủ nhiệm dự án đã hệ thống hoá các cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường, công nghệ môi trường, báo cáo môi trường, chất thải nguy hại, các dự án môi trường, phí bảo vệ môi trường, văn bản pháp quy, hướng dẫn...và xây dựng phần mềm sử dụng các cơ sở dữ liệu trên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Với phần mềm này, các cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ đáp ứng yêu cầu chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của các sở ban ngành, quận huyện trong ngành đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp, cộng đồng trên địa bàn thành phố hiện nay và giúp cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên sử dụng thông tin điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, hiệu suất giải quyết công việc.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập