Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các quy định, tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng hoá và dịch vụ mà các nước phát triển yêu cầu ở đâu?
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/01/2007 Lượt xem: 7

Mỗi nước thành viên WTO đều được yêu cầu thành lập các điểm thẩm tra để giải đáp các câu hỏi về các qui định, tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng hoá từ các nước thành viên cũng như từ các bên khác (ví dụ các nhà sản xuất hoặc xuất khẩu tại các nước). Các điểm thẩm tra này thường được đặt ở Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp hoặc các Viện Tiêu chuẩn quốc gia.

Sau khi được thông qua, tất cả các tiêu chuẩn cần phải được công bố nhanh chóng để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời.

Thông tin về các tiêu chuẩn có thể được khai thác từ các Website của các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia. Rất nhiều trong số các Website được kết nối với Mạng dịch vụ các Tiêu chuẩn toàn cầu (WSSN), một mạng lưới các máy chủ tiếp cận công khai của nhiều tổ chức tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới. Thông qua Website của các thành viên, WSSN cung cấp thông tin về tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và các hoạt động, dịch vụ liên quan.

Thông tin về các ngành dịch vụ và tiêu chuẩn của chúng hoặc các yêu cầu khác có thể được khai thác từ các điểm thẩm tra của các nước. Tuy nhiên thông tin này chỉ được cung cấp cho chính phủ của các nước thành viên khác. Ngoài ra, các nước phát triển (và các nước khác, trong phạm vi có thể) được kêu gọi thiết lập các đầu mối liên lạc giúp các nhà cung cấp dịch vụ của các nước đang phát triển dễ dàng tiếp cận các thông tin liên quan đến:

- Các khía cạnh kỹ thuật và thương mại trong cung cấp dịch vụ;

- Đăng ký, công nhận và tiếp thu các trình độ chuyên môn;

- Sự sẵn có của công nghệ dịch vụ.

Một số nước đã kết hợp các điểm thẩm tra và các đầu mối liên lạc nhằm giúp các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về bất kì vấn đề nào liên quan đến các tiêu chuẩn dịch vụ.

Đối với Việt Nam, Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập ngày 25/03/2003 theo Quyết định số 356/QĐ - BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, là đầu mối quốc gia thực hiện việc hỏi đáp và thông báo về các Quy định kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Quy trình đánh giá sự phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo hướng dẫn của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chức năng thông báo:

Thông báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến Ban Thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO);

Tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Chức năng hỏi đáp:

Trả lời các câu hỏi của các Thành viên WTO về các Pháp quy kỹ thuật, Tiêu chuẩn (kể cả dự thảo), Quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng đối với Việt Nam,

Chuyển đến các nước Thành viên WTO các câu hỏi của các bên có liên quan trong nước về hàng rào kỹ thuật, nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.

3. Các hoạt động khác:

Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

Là cổng thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trên thị trường quốc tế.

Là đầu mối trung tâm của mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm các điểm TBT tại 12 Bộ chuyên ngành và 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Là thư ký của Ban liên ngành của Việt Nam và TBT. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công.

Để biết thêm thông tin bạn đọc truy cập Website của Văn phòng TBT Việt Nam theo địa chỉ http://www.tbtvn.org

Công Tuyến (tổng hợp)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập