Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và định hướng công tác năm 2007 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/01/2007 Lượt xem: 5

Ông Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Hội nghị

Tới dự Hội nghị tổng kết có ông Trần Quốc Thắng- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Bùi Mạnh Hải- Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía Tổng cục có ông Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng; ông Phạm Ngọc Trân- Phó Tổng cục trưởng; ông Hồ Tất Thắng- Nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ công nhân viên chức trong Tổng cục đã tham dự.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch trong năm 2006 đó là các hoạt động về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ nghiệp vụ, chuyên môn về Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (TĐC) như công tác TĐC đối với các Bộ/ngành và địa phương, công tác tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường, quản lý chất lượng, công tác thanh tra, kiểm tra, hợp tác quốc tế, hoạt động tư vấn, đào tạo về TĐC, công tác tuyên truyền và thông tin tư liệu, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, công tác tổ chức cán bộ...

Về việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2006, các đơn vị được phân công cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, đó là:

- Trình ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Soạn thảo trình Luật Chất lượng;

- Hoàn thành Quy hoạch các phòng thử nghiệm đo lường;

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng hàng hóa trong lưu thông, trong đó có việc ghi nhãn hàng hóa;

- Triển khai xây dựng phong trào năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Tổ chức tốt các hội nghị quốc tế, đặc biệt là các hội nghị trong khuôn khổ APEC/SCSC;

- Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ (cả tổ chức và nhân sự) các đơn vị thuộc Tổng cục. Tăng cường kỷ cương lao động trong các đơn vị, triển khai Chỉ thị thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính của Chính phủ;

- Chấn chỉnh công tác quản lý đo lường; và

- Tiếp tục triển khai 5 chương trình trọng điểm của Tổng cục.

Ngoài 10 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trên, trong năm qua có thể nêu thêm một số hoạt động nổi bật của Tổng cục là:

- Thực hiện tốt các nội dung liên quan đến TBT phục vụ việc đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Tổ chức tốt các hoạt động liên quan đến APEC 2006/ SCSC;

- Trình ban hành Quyết định của Thủ tướng về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVB ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật đều tăng trưởng;

- Xử lý kịp thời vụ việc xăng pha acetone;

- Truyền hình trực tiếp Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2006.

Năm 2007, Tổng cục sẽ tập trung vào 10 công tác trọng tâm sau đây:

- Trình ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chuẩn bị văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng; triển khai thực hiện Nghị định 89/2006/NĐ-CP.

- Triển khai thực hiện Nghị định 115 và Nghị định 43 đối với các đơn vị sự nghiệp.

- Chuẩn bị nội dung cho dự thảo Luật Đo lường; Trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2001/NĐ-CP.

- Đẩy mạnh hoạt động thừa nhận lẫn nhau.

- Triển khai hoạt động TBT.

- Tổ chức kỷ niệm 45 năm hoạt động TĐC

- Hoàn thành Quy hoạch các Phòng thử nghiệm, đo lường.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

(Theo STAMEQ)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập