ISO/PAS 28003 đưa ra các yêu cầu đối với việc đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/01/2007 Lượt xem: 2

Mục đích của điều này là tạo sự tin cậy cho khách hàng thuộc chính phủ và khu vực kinh tế tư nhân. Những khách hàng này thường yêu cầu các nhà cung cấp (ví dụ như: các hãng vận chuyển đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không ) áp dụng hệ thống quản lý an toàn và phải được đánh giá và chứng nhận một cách đặc biệt.

ISO/PAS 28003:2006, Hệ thống quản lý an toàn – Các yêu cầu đối với những cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng là tài liệu đi kèm với ISO/PAS 28000:2005, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng.

Tài liệu này không yêu cầu sự chứng nhận phù hợp theo ISO/PAS 28000:2005. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn yêu cầu được chứng nhận hoặc các khách hàng của họ có thể yêu cầu phải có chứng nhận bởi lẽ chứng nhận là bằng chứng giá trị chỉ ra rằng hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng của tổ chức này đã tuân thủ các yêu cầu được quy định, có khả năng liên tục đạt được các mục tiêu và chính sách đề ra, và được áp dụng một cách hiệu quả.

ISO/PAS 28003:2006 bao gồm cả các yêu cầu và các quy tắc: Đưa ra hướng dẫn hài hòa cho sự công nhận các tổ chức chứng nhận đủ năng lực chứng nhận ISO/PAS 28000 (hoặc các yêu cầu tương đương).

Xác định các quy tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng phù hợp với các yêu cầu của ISO/PAS 28000 (hoặc các yêu cầu tương đương).

Ngoài ra, việc cung cấp cho khách hàng thông tin về quá trình chứng nhận giúp củng cố niềm tin vào nhà cung cấp, giấy chứng nhận và cơ quan chứng nhận, có lợi cho chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

(Theo STAMEQ)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập