Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trong 6 tháng đầu năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/09/2015 Lượt xem: 6

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" và đạt những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC thuộc Sở cũng như của các tổ chức, cá nhân và của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, có nếp sống văn hóa.

Xem kết quả chi tiết tại Báo cáo số 72/BC-SKHCN

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập