Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý chất thải cho các hộ sản xuất đá mỹ nghệ tại Non nước”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/12/2006 Lượt xem: 5

1. Thông tin chung về đề tài

Cơ quan chủ trì: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung – Tây Nguyên.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Nam Đàn.
Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 12/2005 - 12/2006
Kết quả đánh giá xếp loại đề tài: Khá.

2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đạt được

- Đề tài đã khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, điều kiện làm việc ở các cơ sở sản xuất, đánh giá tình hình tai nạn lao động và đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh bụi phổi ở làng đá mỹ nghệ Non Nước.

- Đề tài đã tiến hành khảo sát, đo đạc, phân tích các thông số ô nhiễm môi trường để phục vụ khảo sát hiện trạng môi trường, điều kiện lao động tại các hộ sản xuất đá mỹ nghệ Non Nước như bụi, tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu, hơi axit, CO2, cách điện máy mài, nước thải sản xuất, nước giếng sinh hoạt.

- Đề tài đã nhiên cứu lựa chọn các phương án thiết kế hệ thống điện an toàn sản xuất, quy hoạch nhà xưởng sản xuất.

- Đề tài đã đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý chất thải (bụi, hơi axít và nước thải).

- Đã thiết kế và thi công xây dựng 01 mô hình hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho hộ có qui mô vừa.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài:

- Góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước.

- Bảo vệ sức khoẻ người lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn trong lao động, bảo vệ môi trường cho khu vực.

- Đưa ra mô hình về qui hoạch mặt bằng nhà xưởng sản xuất góp phần vào qui hoạch chung của làng nghề, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ công tác du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển bền vững cho khu vực làng nghề Non Nước.

4. Địa chỉ liên hệ sử dụng kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0511.830125
Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung – Tây Nguyên. ĐT: 0511.822831

(Phòng Quản lý Khoa học)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập