Các cơ quan chứng nhận có thời hạn 2 năm để chuyển đổi cho phù hợp theo ISO/IEC 17021:2006
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/12/2006 Lượt xem: 2

Thời hạn cuối cùng đã được đặt ra dựa trên sự hội ý giữa ISO và IFA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế - một tổ chức quốc tế của các cơ quan công nhận được lập nên ở nhiều nước nhằm thông qua (“công nhận”) các cơ quan chứng nhận có năng lực.

ISO/IEC 17021:2006, Đánh giá sự phù hợp – Các yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp sự đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý, đặt ra các yêu cầu khắt khe về năng lực và tính công bằng đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận các tiêu chuẩn như ISO 9001:2000 (quản lý chất lượng) và ISO 14001:2004 (quản lý môi trường). ISO/IEC 17021:2006 cung cấp sự lựa chọn cho cơ quan chứng nhận để có hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001:2000 và có sự phù hợp do các cơ quan công nhận xác nhận.

IAF đã quyết định thời hạn cuối cùng là ngày 15/9/2008, 2 năm sau khi ban hành ISO/IEC 17021:2006 vì những lý do sau:

- Khi áp dụng những quy định mới, các thủ tục, các hợp đồng, các ủy ban và nhiều sự xắp xếp khác cần phải được thay đổi và được giải thích. Tất cả những điều đó đều cần có thời gian.

- Các cơ quan chứng nhận cũng cần thời gian để nhận ra những thay đổi cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng của mình sao cho phù hợp với các yêu cầu mới, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch chuyển đổi.

ISO/IEC 17021:2006 thay thế và phát triển 2 tài liệu riêng biệt ISO/IEC Guide 62:1996 và ISO/IEC Guide 66:1996, đưa ra các yêu cầu tương ứng đối với các cơ quan chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

ISO/IEC 17021:2006 tương thích với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của chứng nhận hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này được xây dựng với tư cách là nguồn lực duy nhất của các yêu cầu hài hòa trên phạm vi quốc tế của các cơ quan chứng nhận cũng như các hoạt động của họ không chỉ liên quan đến ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004, mà còn liên quan đến các tiêu chuẩn quản lý mới về an toàn thực phẩm (ISO 22000), an toàn thông tin (ISO/IEC 27001:2005) và an toàn chuỗi cung ứng (ISO/PAS 28000:2005), cũng như liên quan đến bất cứ tiêu chuẩn nào sẽ được xây dựng trong tương lai.

Công Tuyến (theo tcvn.gov.vn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập