KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỂ LÀM ẤM CÁC BỂ NUÔI CÁ ĐẺ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/12/2006 Lượt xem: 2

Một phương pháp nuôi cá được quy định với một bể làm lạnh (20) và bể làm ấm (22). Nước trong bể nuôi cá đẻ được đi ngang qua bể nhờ các bộ phận chuyển nhiệt (26, 36) nằm trong các bể làm nóng và làm lạnh (20, 22) như đã được quy định, nhằm duy trì nước ở nhiệt độ về thực chất là bất biến.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập