KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI QUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐO LƯỜNG Đ/V XĂNG BÁN LẺ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/12/2006 Lượt xem: 3

Vừa qua Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm TCĐLCL khu vực 3 ( thuộc Tổng cục TC ĐL CL) tiến hành khảo sát chất lượng xăng bán lẻ tại TP.HCM và một số tỉnh xung quanh. Kết quả khảo sát đã được báo cáo tại hội thảo tại TP.HCM vào ngày 10/10/2006.

Hội thảo này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều cán bộ khoa học, ccs cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghệp cung ứng xăng dầu, các Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về kết quả đợt khảo sát, đồng thời tham luận về tình hình chất lượng và đo lường đối với xăng bán lẻ trên thị trường một số tỉnh phía nam, đã đề xuất các giải pháp cần thiết để giải quyết triệt để thực trạng chất lượng và đo lường đối với xăng bán lẻ hiện nay. Hội thảo đã thống nhất đề xuất các kiến nghị sau đây với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan:

1.So với kết quả khao sát về chất lượng xăng bán lẻ được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh năm 2003, cho thấy việc gian lận thuơng mại đối với nhóm hàng hóa này không giảm đi mà có chiều hướng tăng thêm với các thủ đoạn tinh vi hơn. Thực trngj này phải đòi hỏi tăng cường công tác quản lý chất lượng và đo lường trong toàn bộ hệ thống phân phối xăng, từ khâu nhập khẩu qua các công ty đầu mối đến các trạm bán lẻ.

2.Kết quả thử nghiệm trên 100 mẫu xăng lấy trên thị trường cho thấy các chỉ tiêu liên quan đến môi trường đều đạt. Vì vậy đề nghị sớm quy định việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6776-2005 đối với các loại xăng dầu nhằm bảo vệ môi trường và phù hợp với tập quán tiêu dùng hiện nay trên thế giới.

3.Qua phân tích các sai phạm về chất lượng cho thấy việc phân loại xăng theo chỉ số octan như trong TCVN6776-2005 theo 2 loại M90 và M92 là quá gầnnhau nên đây cũng là khe hở cho gian lận thương mại. Vì vậy đề nghị chỉ nên phân thành 2 loại là M92 và M95 hoặc M92 và M97.

4.Tuy việc khảo sát các mẫu xăng mới chỉ lấy tại 5 địa phương ở phái nam, song kết quả thử nghiệm 28 mẫu, đã phát hiện 9 mẫu của cả 5 địa phương đều có aceton (chiếm 31,14%). Điều này cho thấy xăng có chứa aceton không chỉ tập trung ở một số địa phương mà đã lan ra nhiều địa phương khác. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng:

-Kiểm tra xem loại xăng có chứa aceton đã lan tới địa phương nào để có biện pháp thu hồi hết số xăng có chứa aceton.

-Yêu càu các doanh nghiệp nhập xăng có chưa aceton giải trình lý do vì sao xăng nhập lại có aceton.

-Các doang nghiệp này phải tính toán và bồi thường thẹt hai cho người tiêu dùng do đã mua phải số xăng có chứa aceton.

-Có thái độ nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

-Công bố công khai cho người tiêu dùng biết.

5.Do việc gian lận thương mại, đặc biệt trong đo lường ngày càng tinh vi, đòi hởi phải có những biện pháp kỹ thuật tích hợp để kiểm soát độ chính xác của các phương tiện bán xăng. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu việc lắp đặt đụng cụng đo đối chứng tại các trạm bán lẻ xăng nhằm giúp người tiêu dung tự kiểm tra khi mua và góp phần đấu tranh chống các gian lận ngay tị nơi bán lẻ.

6.Nghiên cứu để hoàn chỉnh hệ thống pháp quy liên quan đến việc đưa ra những quy định về chế tài đủ mạnh để xử lý triệt để các hành vi gian lận thương mại hoặc không đảm bảo chất lượng xăng dầu trong lưu thông phân phối.

7.Tổ chức thương xuyên việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người tiêu dùng hiểu về những yêu cầu cơ bản đối với xăng (như màu xăng, chủng loại xăng...) để tự bảo vệ mình và tham gia phát hiện những tiêu cực trong khâu bán lẻ xăng.

hội tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Việt nam xin gửi tới các vị Bộ trưởng những kiến nghị trên đây với mong muốn được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm có các biện pháp kien quyết nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hiện nay để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Trích dẫn bài của t/g Đỗ Gia Phan, Phó chủ tịch

kiêm Tổng thư ký Vinastas.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập