Thị trường công nghệ những đòi hỏi từ thực tiễn
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/12/2006 Lượt xem: 3

Theo số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng các văn bằng sáng chế do các tổ chức này đăng kí hàng năm rất khiêm tốn và đa phần văn bằng bảo hộ thuộc về tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các viện nghiên cứu (VNC) chưa cung cấp được sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo kết quả điều tra về TTCN Việt Nam gần đây, trên 50% số doanh nghiệp trả lời có quá ít các nhà cung cấp hàng hóa công nghệ của Việt Nam và nếu có thì thường chỉ là các công nghệ nhỏ lẻ chứ ít tạo thành các dây chuyền đồng bộ, đủ sức tạo ra sản phẩm hàng hóa cạnh tranh với hàng nước ngoài. Chính vì thế, mối quan hệ giữa các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp không chặt chẽ.

Tại các Chợ công nghệ - thiết bị tổ chức gần đây, có thể thấy rằng các doanh nghiệp chủ yếu vẫn chỉ tham gia vào các giao dịch mua bán máy móc mà chưa tham gia vào các giao dịch có hàm lượng công nghệ cao hơn như mua bán bản quyền sáng chế, hợp đồng nghiên cứu và triển khai. Đặc biệt, các giao dịch trên TTCN chủ yếu diễn ra giữa các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài, giao dịch giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu - phát triển công nghệ trong nước còn thấp.

Trước bối cảnh nêu trên, việc tìm ra các hướng phát triển TTCN hiện nay đang là một đòi hỏi bức thiết, không chỉ là vì sự sống còn của các tổ chức KH&CN công lập đang phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp KH&CN hoặc tự trang trải kinh phí mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Mục tiêu của phát triển TTCN là phải song hành cùng các loại hình thị trường khác: Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường dịch vụ...

Theo TS Lê Xuân Bá, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, một trong những ưu tiên cần làm hiện nay là tổng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 119 về các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động tham gia nghiên cứu - triển khai, trong đó có đầu tư đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp được quyền mở rộng hợp tác, liên kết đổi mới công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức. Nhà nước cũng nên ưu tiên cho các doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng các kết quả của các dự án đổi mới công nghệ vào sản xuất và thực hiện các hợp đồng KH&CN với các tổ chức khác để chuyển giao công nghệ đã được đổi mới trong thời hạn 3-5 năm. Bên cạnh việc đặt hàng, hợp tác với các VNC, doanh nghiệp có thể thực hiện hình thức thuê chuyên gia từ các VNC ở trong, ngoài nước thực hiện dự án đổi mới công nghệ của mình.

Một việc khác cũng cần sớm được thực hiện là đưa Quỹ phát triển KH&CN vào hoạt động và nhất thiết công tác này cần có đánh giá định kì về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Trong thời gian 2-3 năm tới, Quĩ phát triển KH&CN dành tỉ lệ thích đáng nguồn vốn để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ để ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế một cách nhanh nhất.

Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước không có sự lựa chọn nào khác là phải đổi mới công nghệ. Trong bối cảnh đó, TTCN cần được phát triển mạnh, trở thành kênh quan trọng nâng cao trình độ và năng lực công nghệ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo trithuc.thanhnienkhcn.org.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập