CHUẦN MỰC MỚI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/12/2006 Lượt xem: 14

Ngày 31/08/2006, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17021 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý (Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems). Tiêu chuẩn này thay thế và hủy bỏ các tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 62:1996 và ISO/IEC Guide 66:1999 - chuẩn mực đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 (tiêu chuẩn được tất cả các tổ chức chứng nhận áp dụng trong thời gian qua).

ISO 9000 và ISO 14000 đã được các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế áp dụng rộng rãi như là một trong các biện pháp chủ yếu nhằm đảm bảo cung cấp các sản phẩm có chất lượng và nâng cao hình ảnh đối với khách hàng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường. Theo thống kê của tổ chức ISO, đến tháng 12 năm 2005, trên toàn thế giới đã có 776 608 chứng chỉ ISO 9001:2000 được cấp tại 161 quốc gia (Việt Nam là 2461) và 111 162 chứng chỉ ISO 14001 được cấp tại 138 quốc gia (Việt Nam là 127).

Bên cạnh những lợi ích mà các hệ thống quản lý này mang lại cho các tổ chức và doanh nghiệp, thì thời gian qua cũng đã có nhiều ý kiến, đánh giá về việc kiểm soát không tốt các hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ của một số tổ chức chứng nhận, đặc biệt là với chứng nhận ISO 9000. Có phản hồi cho rằng nhiều hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng một cách sơ sài, thậm chí giả tạo cũng được cấp chứng chỉ; có sự bắt tay, thỏa hiệp giữa một số bên tư vấn và chứng nhận để cấp chứng chỉ bằng mọi giá, miễn là khách hàng trả tiền. Nghiêm trọng hơn là một số khách hàng có thể đang sở hữu những chứng chỉ “dởm” (chứng chỉ không được công nhận - thừa nhận) mà không hề biết... Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng tới quyền lợi của các tổ chức và doanh nghiệp – những người đã mất một số tiền không nhỏ cho việc xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý. Ngoài ra vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng, cơ quan quản lý, những người có quyền lợi liên quan về giá trị của các chứng chỉ ISO 9000/ISO 14000.

Trong bối cảnh này, việc ban hành một chuẩn mực mới, đủ mạnh để có thể kiểm soát các hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận các hệ thống quản lý sẽ góp phần hạn chế tiêu cực và nâng cao chất lượng – giá trị của các chứng chỉ ISO 9000 và ISO 14000.

So với các yêu cầu trong ISO/IEC Guide 62:1996 và ISO/IEC Guide 66:1999, tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006 này có một số điểm nổi bật sau đây:

  • Quy định rõ các yêu cầu về cơ cấu và cách thức kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt động đánh giá, thẩm xét và cấp chứng nhận được tiến hành một cách độc lập – khách quan và không thiên vị.
  • Đánh giá chứng nhận phải được tiến hành làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 được thực hiện nhằm xác định sự sẵn sàng của hệ thống (bao gồm đánh giá hệ thống tài liệu, xác định các quá trình chủ chốt, thiết lập mục tiêu, sự vận hành của hệ thống, phạm vi, địa điểm chứng nhận …), một số nội dung của đánh giá giai đoạn 1 cần phải được tiến hành tại cơ sở của bên được đánh giá. Giai đoạn 2 tập trung vào đánh giá việc thực hiện và tính hiệu lực của hệ thống.
  • Sử dụng biểu tượng chứng nhận (logo): tiêu chuẩn lần này quy định rõ biểu tượng chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng không được sử dụng trên sản phẩm hoặc bao gói sản phẩm, báo cáo thử nghiệm hay chứng thư giám định … vì điều này có thể làm người tiêu dùng hiểu lầm là sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng.
  • Đánh giá giám sát không được vượt quá 12 tháng: Hiện nay các tổ chức chứng nhận thường áp dụng chu kỳ đánh giá giám sát là 12 tháng. Vì nhiều lý do khác nhau (có thể từ khách hàng được chứng nhận hoặc tổ chức chứng nhận), một số cuộc đánh giá giám sát không tuân thủ được chu kỳ này (có thể chậm từ 1-3 tháng, thậm chí lâu hơn). Với tiêu chuẩn mới này thì các trường hợp vượt quá 12 tháng đều phải tiến hành thủ tục đình chỉ, hoặc hủy bỏ chứng nhận.
  • Cung cấp thông tin về các tổ chức đã được chứng nhận: tổ chức chứng nhận phải duy trì, tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể tiếp cận hoặc phải cung cấp khi có yêu cầu về “Danh mục các tổ chức đã cấp chứng nhận”. Danh mục này phải bao gồm ít nhất các thông tin sau: Tên tổ chức/doanh nghiệp được chứng nhận, tiêu chuẩn chứng nhận, phạm vi, địa điểm được chứng nhận.

Hiện chưa có qui định cụ thể về thời điểm các tổ chức chứng nhận phải tuân thủ tiêu chuẩn này, tuy nhiên một số tổ chức chứng nhận cũng đã có những điều chỉnh cần thiết để từng bước đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn mới này. Với một số tổ chức chứng nhận khác thì việc đáp ứng một cách đầy đủ những quy định này chắc chắn sẽ là một thách thức. Hy vọng rằng tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006 này sẽ giúp nâng cao chất lượng và giá trị của các hệ thống quản lý theo ISO 9000 và ISO 14000, góp phần nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh thực sự của các doanh nghiệp.

Công Tuyến (theo VPC)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập