Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng khai giảng lớp Tập huấn chuyển giao công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/12/2006 Lượt xem: 13

Dự khai giảng có đồng chí Huỳnh Văn Ngộ, phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các đồng chí trưởng phòng, ban, các cán bộ chuyên viên của Sở Khoahọc và Công nghệ cùng hơn 50 học viên là cán bộ chuyên trách ở các phòng Kỹ thuật và Kế hoạch của các Sở, ban, ngành và Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nội dung của Tập huấn là nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động chuyển giao công nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; Hợp đồng chuyển giao công nghệ, kỹ năng lập và Đàm phán hợp đồng; Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ, chuyên viên của các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp.

Trong buổi thảo luận, lớp học đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các cán bộ tham gia tập huấn.

Lớp tập huấn đã giúp cho học viên có kiến thức tổng hợp, tăng cường năng lực và nghiệp vụ về chuyển giao công nghệ.

Theo kết quả Phiếu thăm dò ý kiến cuối khoá học, 100% học viên đánh giá tốt về nội dung tập huấn, báo cáo viên truyền đạt tốt tuynhiên thời lượng của lớp Tập huấn quá ít; 100 % học viên đề nghị tổ chức lớp học với thời gian dài hơn để có điều kiện tiếp thu được nhiều kiến thức sâu và rộng hơn đồng thời một số học viên còn đề nghị sau khoá học nên cấp chứng chỉ cho học viên.

Hồng Vân

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập