Phần mềm đổi đơn vị đo miễn phí
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/11/2006 Lượt xem: 9

Những tính năng chính của chương trình này gồm có:
  • Tự động chuyển đổi đơn vị khi gõ hoặc thay đổi các giá trị (khi chọn chế độ automatic)
  • Cho phép chuyển đổi một đơn vị ra tất cả đơn vị khác trong cùng một phép đo lường (all units).
  • Cho phép tìm hệ đo trong trường hợp người dùng không biết đơn vị của mình thuộc hệ đo lường nào (Look Up).
  • Hỗ trợ người dùng tùy biến (tạo mới, thay đổi, xóa…) các đơn vị và phép đo lường (Customize).
  • Ghi lại tất cả giá trị chuyển đổi, tiện cho việc tra cứu và sao chép (LogShowCopy to Clipboard).
  • Tự động tái xây dựng những phép đo lường và đơn vị gốc của chương trình (ToolsRebuild)...

Chương trình tương thích với mọi phiên bản Windows và bạn có thể download tại http://www.vits.us/converter.exe.

Công Tuyến

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập