Quyết định mới ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 21/11/2006 Lượt xem: 4

1- Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. Ban hành kèm theo là Quyết định là Quy định này về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiên đo và các phụ lục.

Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

2- Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường. Ban hành kèm theo Quyết định là Quy định này về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường và các phụ lục.

Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

3- Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo và các phụ lục.

Quyết định này thay thế Quyết định số 28/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các Quyết định trên đây có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tin chi tiết tìm đọc tại trang Web: http://www.tvcn.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập