Chỉ có 27% Tiêu chuẩn Việt Nam hài hoà với tiêu chuẩn thế giới
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/11/2006 Lượt xem: 4

Đây cũng chính là lý do mà tại phiên họp 13 của Hội đồng chính sách khoa học công nghệ quốc gia vừa diễn ra, các đại biểu tham dự đều nhất trí đẩy nhanh tốc độ soát xét, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam cho hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Các đại biểu cho rằng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam phải được rà soát để chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia hay quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc huỷ bỏ. Việc rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn này phải hoàn thành trước ngày 01/7/2007.

Công Tuyến (Theo Tạp Chí TCĐLCL số 20/10/2006)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập