Bổ nhiệm giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/11/2006 Lượt xem: 42

Được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố, Ông Đặng Công Ngữ đã công bố Quyết định số 8717/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Phước - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Phước sinh năm 1952, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Đây không chỉ là vinh dự của bản thân ông Huỳnh Phước mà còn là vinh dự đối với ngành khoa học công nghệ. Đối với nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng rất vinh dự và tự tin hơn khi có người lãnh đạo quản lý điều hành công việc tốt và rất quan tâm đến nhân viên.


Đình Tuấn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập