Lớp tập huấn về phương pháp điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/10/2005 Lượt xem: 2

Trong khuôn khổ Đề án Điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành tổ chức lớp tập huấn đợt 2 cho các doanh nghiệp.

Theo Ban chủ nhiệm Đề án, dự kiến điều tra đánh giá 250 doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh thuộc 14 ngành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình tập huấn dự kiến được chia làm 05 đợt, mỗi đợt 02 ngày với các nội dung cụ thể của từng ngành. Mỗi đợt tập huấn tập trung vào các nội dung: khái niệm cơ bản về công nghệ, tiêu chí và phương pháp điều tra, đánh giá công nghệ, nhằm giúp cho các doanh nghiệp tự đánh giá thực trạng công nghệ của mình.

Trần Đình Tuấn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập