Tạo bước đột phá cho CNTT-TT Việt Nam
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/08/2005 Lượt xem: 4

Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam giai đoạn 2006-2010, đề ra đến năm 2010, có ít nhất 10 dịch vụ công được cung cấp CNTT-TT trên phạm vi cả nước; hệ thống thông tin quản lý phục vụ Thủ tướng sẽ kết nối với 25% bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, có tới 50% công ty lớn và vừa sử dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp, 70% các công ty lớn có giao dịch thương mại điện tử và 10% hộ gia đình có thói quen mua sắm trên mạng.

Chương trình cũng đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, trong đó 5 năm tới, CNTT-TT sẽ đóng góp 9% vào mức tăng trưởng kinh tế, 14% vào mức tăng năng suất lao động của Việt Nam.

Về sản phẩm, dịch vụ và phát triển thị trường trong giai đoạn 2006-2010, chương trình đề ra mục tiêu công nghiệp phầm mềm phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm 35%, tổng giá trị 1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 40%; công nghiệp phần cứng đạt mức tăng trưởng hàng năm là 20%, tổng giá trị 1,5 tỷ USD; đầu tư nước ngoài trong CNTT-TT tăng 50%.

Theo Dự thảo này, để phát triển sản phẩm và thị trường với mũi nhọn dịch vụ, cần phải xây dựng đồng thời 6 năng lực, đó là năng lực sử dụng các cơ hội trong việc phát triển thị trường bên ngoài; năng lực quốc gia về ứng dụng CNTT-TT; năng lực công nghệ tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ; năng lực sử dụng CNTT-TT và các kỹ năng cao cấp; năng lực huy động vốn để ứng dụng phát triển CNTT-TT và năng lực quản lý nhà nước, đặc biệt là cải thiện môi trường chính sách để giải phóng năng lực về CNTT-TT.

Dự kiến tổng vốn đầu tư từ ngân sách và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Chương trình này khoảng 6.500 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư về CNTT-TT tại Việt Nam.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, để Chương trình đạt được hiệu quả cần quan tâm đến mối quan hệ giữa Chương trình này với các chiến lược, kế hoạch tổng thể khác về CNTT-TT đang được xây dựng. Đặc biệt, xác định rõ những dự án trọng điểm cần thực hiện để tạo bước đột phá và tạo đà cho những dự án khác.

(Theo TTXVN)
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập