Tìm kiếm

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê sử dụng địa danh “Thanh Khê”
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 23/08/2023 Lượt xem: 27

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 25/7/2023 về việc đề nghị cho phép Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê sử dụng địa danh “Thanh Khê” và xác nhận bản đồ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê”


Căn cứ Khoản 4 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp; Điểm 7.1.b(iii), 7.2g Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; Điểm b Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 về sửa đổi, bổ sung Điểm 7.1.b(iv) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét và phê duyệt Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê sử dụng địa danh "Thanh Khê" và xác nhận bản đồ khu vực địa lý để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Chả cá Thanh Khê"; Cụ thể:

1. Cho phép Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê được sử dụng địa danh “Thanh Khê” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm chả cá và dịch vụ kinh doanh buôn bán chả cá của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Xác nhận bản đồ khu vực địa lý mang nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm chả cá và dịch vụ kinh doanh buôn bán chả cá của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê thực hiện việc đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

(Ảnh: Mẫu nhãn hiệu "Chả cá Thanh Khê, hình" được chọn đăng ký)

Đây là một trong những thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê”. Từ nay đến tháng 12 năm 2023, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm chả cá của quận Thanh Khê”, Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp Investip chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ  Lê Vũ Huyền sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận Thanh Khê và các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan xây dựng các phương tiện, công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chả cá Thanh Khê như: Quy định về cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN “Chả cá Thanh Khê”; Quy định về kiểm soát việc sử dụng NHCN “Chả cá Thanh Khê”; Quy định về việc sử dụng các dấu hiệu nhận diện của NHCN “Chả cá Thanh Khê”; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chế biến bảo quản sản phẩm chả cá Thanh Khê; Xây dựng các biểu mẫu quản lý NHCN “Chả cá Thanh Khê”./.

(Thuỳ Dương)

 


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 4 8 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập