Tìm kiếm

 

Tuyển dụng công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2023
Người đăng tin: Dung Thị Minh Lê Ngày đăng tin: 16/08/2023 Lượt xem: 176


Theo Thông báo số 2299/TB-SNV ngày 15/8/2023 về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức tại các vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 như sau:

 

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN DỤNG PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (ngạch Chuyên viên).
 

2. Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng
 

 Số TT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng tuyển dụng

Số lượng cần tuyển

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển

Mô tả công việc

Chuyên viên và tương đương

Ngạch văn thư viên trung cấp

1

2

3

4

5

6

7

01

Hành chính tổng hợp

01

x

 

Đại học một trong  các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh và quản lý.

Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, giai đoạn của Sở KH&CN; theo dõi, đôn đốc, thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo yêu cầu. Tổng hợp báo cáo định kỳ về hoạt động KH&CN theo yêu cầu của Bộ KH&CN, UBND thành phố.

02

Quản lý khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

01

x

 

Đại học một trong  các ngành thuộc nhóm ngành Luật

- Tham mưu, quản lý nhà nước về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố;

- Hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức ươm tạo dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết nối nguồn lực đầu tư, quỹ, nguồn tài chính, tín dụng cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;


3. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.
 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 

Theo Thông báo số 2299/TB-SNV ngày 15/8/2023 của Sở Nội vụ.
 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
 

Theo Thông báo số 2299/TB-SNV ngày 15/8/2023 của Sở Nội vụ.
 

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU
 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển
 

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại đây, kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:
 

a) Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.
 

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.
 

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức.
 

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/8/2023 đến hết ngày 15/9/2023.
 

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú.
 

4. Phí tuyển dụng: Trên cơ sở số lượng thí sinh dự tuyển, mức thu phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI; ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 

Theo Thông báo số 2299/TB-SNV ngày 15/8/2023 của Sở Nội vụ.
 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
 

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo sau khi Hội đồng tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng thu nhận, tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi.
 

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ https://noivu.danang.gov.vn.
 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng công chức tại các vị trí việc làm của Sở năm 2023 để các cơ quan, địa phương và cá nhân có nhu cầu dự tuyển công chức được biết.
 

Thông tin chi tiết đề nghị truy cập Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dost.danang.gov.vn hoặc liên hệ Văn phòng Sở, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 7 1 0 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập