Tìm kiếm

 

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Minh Lê Thu Đặng Ngày đăng tin: 03/08/2023 Lượt xem: 138


Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Chương trình), cụ thể:
 

1. Yêu cầu chung

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thuộc Chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố.
 

2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất đặt hàng

a) Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố theo mẫu đính kèm.

b) Số lượng: 01 bản.

c) Thời gian nhận đề xuất đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất đặt hàng thường xuyên, liên tục trong năm. Đối với các đề xuất đặt hàng đợt 01 năm 2024 đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, email: skhcn@danang.gov.vn) từ ngày ban hành thông báo (ngày 01/8/2023) đến trước 17 giờ 30 ngày 31/10/2023.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại: 0236.3885085 gặp chị Thu Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân được biết để đề xuất đặt hàng.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 7 3 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập