Tìm kiếm

 

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 26/07/2023 Lượt xem: 35

Góp ý dự thảo


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số    2810/UBND-SKHCN ngày 02/6/2023 về việc kết quả rà soát Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND, trong đó UBND thành phố thống nhất phương án trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tiếp theo của quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố.

Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 13/8/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như các đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo. Chi tiết Dự thảo tại đây


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 9 0 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập