Tìm kiếm

 

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KHCN và ĐMST năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch KHCN và ĐMST, dự toán ngân sách KH&CN năm 2024
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 24/04/2023 Lượt xem: 76


Thực hiện Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH, CN và ĐMST đến năm 2025; xây dựng kế hoạch KH, CN và ĐMST và dự toán ngân sách KH&CN năm 2024,

Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 635/SKHCN-KHTC ngày 24/4/2023 về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH, CN và ĐMST năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch KH, CN và ĐMST, dự toán ngân sách KH&CN năm 2024, kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH, CN và ĐMST năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024, cụ thể:

Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 1, 3, 5.

Đối với các sở, ban, ngành: Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 2, 4, 6, 7.

Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi file đến địa chỉ email: trangnt1@danang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 7 2 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập