Tìm kiếm

 

Về việc dự toán mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 25/04/2023 Lượt xem: 135

Đấu thầu mua sắm công


Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Xác định danh mục, cấu hình chi tiết Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và Công nghệ năm 2023 ngày 21/3/2023;

Căn cứ Chứng thư số 086.1/2023/DEAPP.ĐNa ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá Delta về Báo cáo kết quả thẩm định giá gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và Công nghệ năm 2023 ;

 Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm tài sản với các nội dung như sau:

1. Tên cơ quan được mua sắm trang bị tài sản: Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn Chuyển giao công nghệ, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

2. Danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán): 2.170.242.652 đồng. (Hai tỷ, một trăm bảy mươi triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn sáu trăm năm mươi hai đồng) Chi tiết danh mục thiết bị tại Phụ lục kèm theo.

Mức giá trên là giá tối đa của thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt đến nơi sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của thiết bị theo Chứng thư thẩm định giá số 086.1/2023/DEAPP.ĐNa ngày 19 tháng 4 năm 2023 được Công ty Công ty TNHH Thẩm định giá Delta xác định.

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản trong dự toán chi ngân sách nhà nước được bố trí cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố.

4. Phương thức mua sắm: Mua sắm phân tán (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện mua sắm).


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 6 0 8

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập