Tìm kiếm

 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đơn vị được chỉ định thầu gói thầu tư vấn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Người đăng tin: Hằng Thị Lý Nguyễn Ngày đăng tin: 26/09/2022 Lượt xem: 21


Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2022.

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 3210/TĐC-HCHQ ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Với năng lực và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, tháng 8/2022 Trung tâm đã lập hồ sơ và tham gia gói thầu “Tư vấn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022”. Kết quả ngày 07/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu "Tư vấn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" và có Thông báo số 1319/TB-SKHCN ngày 09 tháng 9 năm 2022 về kết quả đơn vị được chỉ định là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, là đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra tại trụ sở của 20 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10 năm 2022. Theo đóTrung tâm sẽ tổ chức đánh giá một cách có hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính trên cơ sở các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và quy định pháp luật hiện hành. Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính theo quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

 

Đây là lần thứ hai Trung tâm được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi phê duyệt, chỉnh định để thực hiện nhiệm vụ "Tư vấn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", lần thứ nhất thực hiện vào năm 2020.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 4 2 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập