Tìm kiếm

 

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Minh Lê Thu Đặng Ngày đăng tin: 16/08/2022 Lượt xem: 213


Căn cứ Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Nghị quyết), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ để xét khen thưởng như sau:

 

1. Đối tượng được xét khen thưởng

 

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng

 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

Đối với nhóm các công trình khoa học và công nghệ và nhóm bài báo khoa học đề nghị tham khảo thêm về phương pháp đánh giá quy định tại Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 13/3/2020 và Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 13/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

3. Hồ sơ xét khen thưởng

 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết, bao gồm:

 

a) Văn bản đề nghị xét khen thưởng của tổ chức, cá nhân: 01 bản.

b) Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng (mẫu đính kèm): 01 bản.

c) Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị quyết: 01 bản.

d) Đối với nhóm các công trình khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung thêm Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng của công trình (mẫu đính kèm).

đ) Đối với nhóm các bài báo khoa học đề nghị tổng hợp thông tin theo biểu mẫu đính kèm để phục vụ công tác xét khen thưởng.

 

4. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ

 

Hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/11/2022, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

 

5. Thời gian công bố kết quả

 

Dự kiến tháng 5 năm 2023 (có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế).

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân để biết.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 5 6 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập