Tìm kiếm

 

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Titan Data Analytics
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 08/08/2022 Lượt xem: 43

Ngày 28/7/2022, Công ty Cổ phần Titan Data Analytics đã được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.


Công ty Cổ phần Titan Data Analytics được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402067822 cấp lần đầu ngày 06/11/2020, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 20/7/2022.

Công ty Cổ phần Titan Data Analytics đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5031/2022/QTG ngày 17/6/2022 của Cục Bản quyền tác giả cấp cho Chương trình máy tính “Phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, áp dụng machine learning để sắp xếp và đề xuất sắp xếp dữ liệu văn bản”, từ đó đã hình thành sản phẩm khoa học và công nghệ là Chương trình máy tính “Phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, áp dụng machine learning để sắp xếp và đề xuất sắp xếp dữ liệu văn bản”; và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5030/2022/QTG ngày 17/6/2022 của Cục Bản quyền tác giả cấp cho Chương trình máy tính “Thuật toán xử lý NLP và phân loại tài liệu văn bản”, từ đó hình thành sản phẩm khoa học và công nghệ là Chương trình máy tính “Thuật toán xử lý NLP và phân loại tài liệu văn bản”.

(Ảnh: Sản phẩm khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Titan Data Analytic)

 

Công ty Cổ phần Titan Data Analytics đáp ứng các quy định về thành phần hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Ngày 29/7/2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 05/DNKHCN cho Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Thương mại dịch vụ KCL.

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

TT

Kết quả khoa học
và công nghệ

Sản phẩm hình thành từ
kết quả khoa học và công nghệ

1

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5031/2022/QTG ngày 17/6/2022 của Cục Bản quyền tác giả cấp cho Chương trình máy tính “Phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, áp dụng machine learning để sắp xếp và đề xuất sắp xếp dữ liệu văn bản”

Chương trình máy tính “Phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, áp dụng machine learning để sắp xếp và đề xuất sắp xếp dữ liệu văn bản”

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5030/2022/QTG ngày 17/6/2022 của Cục Bản quyền tác giả cấp cho Chương trình máy tính “Thuật toán xử lý NLP và phân loại tài liệu văn bản”

Chương trình máy tính “Thuật toán xử lý NLP và phân loại tài liệu văn bản”

(Thùy Dương)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 8 7 0

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập