Tìm kiếm

 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ mới
Người đăng tin: Minh Ngọc Đặng Ngày đăng tin: 05/08/2022 Lượt xem: 63


Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ viên chức và người lao động, Trung tâm đã có sự phát triển chuyên sâu, bền vững, từng bước khẳng định được vai trò và sứ mệnh của mình đối với phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những thành tựu đã đạt được, Trung tâm có những bước tiến nhanh chóng trong ứng dụng rộng rãi vào các ngành sản xuất và đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực tạo, nhân, cung cấp giống cây trồng chất lượng cao, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, thực phẩm, môi trường. Việc triển khai các đề tài, chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học đã mang lại kết quả tích cực trong việc phát triển giống nấm ăn và nấm dược liệu, giống cây con, hoa, cây dược liệu, cây bản địa có giá trị cao, năng suất và chất lượng tốt. Qua đó, bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất quy mô lớn: sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, đa dạng hóa các sản phẩm từ nấm, sản xuất lan hồ điệp, lan có giá trị cao, dưa lưới, dâu tây… trong hệ thống nhà lưới, nhà màng công nghệ cao.

 

Nhận thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đây là một trong những đòn bẩy giúp Trung tâm phát triển mạnh để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng và vùng Nam Trung Bộ. Đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ sinh học làm nòng cốt cho khu vực vùng Nam Trung Bộ. Đồng thời, tổ chức dịch vụ ươm tạo, chuyển giao công nghệ góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực, hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển.

 

Theo Quyết định, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng là đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm được quy định cụ thể như sau:

 

a) Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng và UBND TP. Đà Nẵng về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

b) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lĩnh vực liên quan; chú trọng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, y - dược, thủy sản - biển và môi trường.

 

c) Tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học; ươm tạo công nghệ và ươm tạo các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật.

 

d) Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định.

 

đ) Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, bao gồm: hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu khao học và phát triển công nghệ; chuyển giao công nghệ, dịch vụ về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng; phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

 

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

 

g) Quản lý sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND TP. Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng.

 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TP. Đà Nẵng và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng.

 

Những thành quả bước đầu của Trung tâm đã tạo ra được chỗ đứng và niềm tin đối với xã hội. Tuy nhiên, con đường phía trước còn rất dài, đầy gian nan thử thách, đầy trách nhiệm, đòi hỏi mỗi cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm phải không ngừng năng động, sáng tạo, phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Trung tâm. Với chiến lược phát triển đúng đắn và sự đoàn kết, nổ lực không ngừng của toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm và với bề dày thành tích nghiên cứu khoa học từ cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng, hệ thống thiết chế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ chuyên môn cao, chắc chắn Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng sẽ có nhiều bước tiến mới, phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu về khoa học và công nghệ của đất nước trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Oanh Hoàng


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 5 0 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập